Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Informacje podstawowe o projektach

Data publikacji: 2018-04-10
Data modyfikacji: 2021-09-27


Kierunek Kariera


Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Kierunek Kariera” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.3 „Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu:
Podwyższenie kompetencji osób dorosłych mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa małopolskiego, w tym w szczególności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Cel szczegółowy programu operacyjnego, który zrealizuje projekt:
Podwyższenie kompetencji osób dorosłych, w tym w szczególności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Planowane efekty projektu to przede wszystkim:
  • 46 500 osób objętych doradztwem zawodowym;
  • 25 570 umów zawartych w ramach podmiotowego finansowania usług;
  • 3 500 000 realizowanych bonów.

Wartość projektu:
94 117 755,88 zł

W tym wkład budżetu państwa:

4 705 887,80 zł


W tym wkład funduszy europejskich:
80 000 092,49 zł
Kierunek Kariera Zawodowa


Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Kierunek Kariera Zawodowa” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.2.4 „Kształcenie zawodowe osób dorosłych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu:
Podwyższenie kompetencji zawodowych osób dorosłych.

Cel szczegółowy programu operacyjnego, który zrealizuje projekt:
Podwyższenie kompetencji zawodowych osób dorosłych.

Planowane efekty projektu to przede wszystkim:
Głównym rezultatem projektu będzie uzyskanie kwalifikacji w ramach pozaszkolnych form kształcenia przez co najmniej 50 % uczestników, tj. 7 390 osób.

14 780 osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia.


Wartość projektu:
94 117 646,70 zł

W tym wkład budżetu państwa:

4 705 882,01 zł


W tym wkład funduszy europejskich:
79 999 999,69 zł


Autor artykułu: Administrator