Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Koniec rekrutacji dla osób z wyższym wykształceniem

Data publikacji: 2021-12-30
Data modyfikacji: 2021-12-31
Mężczyzna i kobieta oglądają coś na ekranie laptopa, na górze napis koniec rekrutacji dla osób z wyższym wykształceniem w wieku pomiędzy 25 a 49 lat

Ostatnie wolne miejsca! Zgodnie z wcześniejszymi informacjami 31.12.2021 kończy się rekrutacja w projektach "Kierunek Kariera" (KK) oraz "Kierunek Kariera Zawodowa" (KKZ) dla osób z wyższym wykształceniem poniżej 50 roku życia.

Tylko do północy ostatniego dnia roku 2021 osoby z wyższym wykształceniem poniżej 50 roku życia, które nie spełniają warunków rekrutacji ogólnej mogą przystąpić do projektu KK lub projektu KKZ (pod warunkiem, że wcześniej nie wyczerpią się limity miejsc, 31.12.2021 stan na godz. 12 - nadal są wolne miejsca).

Od 1 stycznia 2022 przystąpić do naszych projektów mogą ponownie tylko osoby spełniające warunki rekrutacji ogólnej określone w regulaminach podstawowych: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Kierunek Kariera"  oraz  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Kierunek Kariera Zawodowa".

Przypominamy, że zgodnie z powyższymi regulaminami, osoby powyżej 50 roku życia oraz osoby z niepełnosprawnościami posiadające stosowne orzeczenie, mogą przystąpić do projektu "Kierunek Kariera" na zasadach ogólnych, bez względu na wykształcenie. Więcej na ten temat: Kierunek Kariera nabór na zasadach ogólnych.


Możliwość rekrutacji limitowanej dla pozostałych osób z wyższym wykształceniem poniżej 50 roku życia (trwającą tylko do 31.12.2021 lub wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc) przewidywały regulaminy dodatkowe: 


Autor artykułu: Administrator