Logo Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA

KIERUNEK KARIERA


Zmiany w Regulaminie Bazy Usług Rozwojowych

Data publikacji: 2022-01-14
Żółty kwadrat z napisem Ważne zmiany w systemie bonowym

Najważniejszą zmianą jest ograniczenie możliwości zapisu na usługę rozwojową najpóźniej na jeden dzień przed jej rozpoczęciem. 

Przypominamy: od nowego roku wprowadzono zmiany w Regulaminie Bazy Usług Rozwojowych (w skrócie: BUR).

Z punku widzenia uczestników naszych projektów "Kierunek Kariera" i "Kierunek Kariera Zawodowa" najistotniejszą zmianą jest dodanie nowego zapisu w par. 9 (ust. 5), który precyzuje termin zgłoszenia uczestnika na usługi rozwojowe (szkolenia) najpóźniej na 1 dzień przed datą ich rozpoczęcia (z wyłączeniem usług w formie zdalnej i studiów podyplomowych).


Szczegółowa informacja o wszystkich zmianach dostępna jest na stronie BUR w artykule "Od nowego roku zmiany w Regulaminie BUR".

Aktualna treść tego Regulaminu obowiązująca od 1 stycznia 2022 dostępna jest na stronie BUR w zakładce "Informacje o Bazie Usług Rozwojowych".

Odnośniki otwierają się na nowej stronie, zachęcamy do zapoznania się z powyższymi dokumentami.


Jednocześnie przypominamy, że Baza Usług Rozwojowych (BUR) to ogólnopolski serwis gromadzący oferty rozwojowe (szkoleniowe), zarządzany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (w skrócie: PARP) z siedzibą w Warszawie. Uczestnicy projektów "Kierunek Kariera" i "Kierunek Kariera Zawodowa" mogą zapisać się tylko na szkolenia / egzaminy dostępne w powyższej bazie.

Więcej informacji na temat jak zrealizować bony szkoleniowe z naszych projektów zawiera Instrukcja "Jak zrealizować bony? KK/KKZ" (odnośnik otwiera się w nowym oknie).Autor artykułu: Administrator